Facebook RSS

.

    • Årets Kiropraktor 2014 - Peter W Lövgren

      Årets Kiropraktor 2014 - Peter W Lövgren  Peter W. Lövgren DC - Årets Kiropraktor 2014 Peter W Lövgren tilldelades vid LKR:s årsmöte medlemmarnas pris för årets kiropraktor. Utnämningen motiveras med hans omfattande insats som ledde fram till legitimation 1989 och hans arbete för professionen i olika sammanhang därefter. Peter tackade för priset och intygade att återgäldningen för 25 år sedan gjort mödan väl värd. Vid årsmötet valdes...