Facebook RSS
  • Bok om kiropraktikens intåg i Sverige

    Nu publiceras boken Bland kotknackare, kvacksalvare och medicinmän. En populärvetenskaplig bearbetning av ett masterprojekt vid Malmö Högskola. Rikard Einegard har som antropolog och idéhistoriker...

  • Årets kiropraktor – Sue A Weber Hellstenius

    Sue Weber Hellstenius tilldelades utmärkelsen Årets Kiropraktor vid LKR:s årsmöte under lördagen efter att ha röstats fram av LKR:s medlemmar. Nomineringen löd ”För att hon genom sina insatser inom...

Tidigare nyheter: