Facebook RSS

Akademisk utbildning till kiropraktor - ett framtidsyrke

Om du som svensk vill utbilda dig till legitimerad kiropraktor med akademisk examen, finns det idag endast ett alternativ - att studera utomlands. Detta är dock ett ypperligt val som bland annat ger dig:

I Sverige finns det ca 300 legitimerade kiropraktorer som är utbildade i utlandet. Legitimationen infördes 1989 och med den står yrkeskåren under socialstyrelsens tillsyn och arbetar under de lagar som gäller för svensk hälso- och sjukvård. Idag har många av de legitimerade kiropraktorerna avtal med sjukvårdshuvudman i form av vårdavtal.

Legitimerade kiropraktorer som är medlemmar i LKR är den enda yrkesgrupp inom den manuella medicinen som har en femårig akademisk och internationellt godkänd högskoleutbildning. De är dessutom medlemmar i SACO/SRAT.
Mer information gällande kiropraktoryrket på SACO's hemsida finner du här, och här kan du läsa en intervju med forskande kiropraktor Iben Axén. En intervju med kiropraktorstudernade Lovisa Andersson finner du här.

Legitimerade kiropraktorer i Sverige praktiserar i allmänhet i privat klinik. På senare år har företagshälsovård, vårdcentraler och privata gruppmottagningar visat ett ökat intresse för kiropraktik. Samtidigt har flera viktiga forskningsrapporter befäst värdet av kiropraktisk behandling.

En legitimerad kiropraktor som är medlem i LKR har en femårig akademisk utbildning bakom sig. Han/hon är specialiserad på analys av funktionsstörningar i kroppens rörelseapparat. Funktionsstörningarna man koncentrerar sig på, framför allt i ryggradens leder, påverkar nervsystemet och därmed också hälsan. Vid varje förstagångskonsultation ställs dessutom en medicinsk diagnos för att kunna ge en trygg och säker vård. Denna diagnos baseras på en neurologisk, ortopedisk och allmänmedicinsk undersökning.

Den femåriga högskoleutbildningen består av två delar. Den första delen utgörs av grundvetenskapliga ämnen, såsom anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Den andra delen utgörs av såväl grundvetenskapliga som praktiska ämnen, t.ex. neurologi, ortopedi, patologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Den senare delen syftar till att integrera grundvetenskapliga och praktiska ämnen. Mot slutet av utbildningen ingår praktisk tjänstgöring i form av patientbehandlingar. Detta sker under handledning på skolornas kliniker.

Svenska Socialstyrelsen godkänner de internationella högskolor som är ackrediterade av ECCE eller CCE.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för studier vid godkänd kiropraktorhögskola i utlandet.

Här kan du ladda ner LKR:s infoblad (pdf) Kiropraktor - ett framtidsyrke

På följande sidor finns mer information om att studera till kiropraktor. Önskar du mer information är du välkommen att kontakta våra studievägledare.