Facebook RSS

Bok om kiropraktikens intåg i Sverige

Boken framsida Page 1 liten

Nu publiceras boken Bland kotknackare, kvacksalvare och medicinmän. En populärvetenskaplig bearbetning av ett masterprojekt vid Malmö Högskola. Rikard Einegard har som antropolog och idéhistoriker intresserat sig för hur kiropraktiken togs emot och utvecklades när de första kiropraktorerna kom till Sverige i mellankrigstiden. Kiropraktorerna används som utgångspunkt för en bredare diskussion om synsätt, vetenskap, hierarkier och strategier i ett välfärdssamhälle under framväxt. Debattklimatet var oförlåtande och målsättningen från de inbladade sidorna låg nära att tillintetgöra motståndarna på hälso- och sjukvårdens område.

Rikard har nu antagits som doktorand vid Malmö Högskola och kommer att fördjupa studierna i samma ämne fram till vår nutid.

Boken kan beställas via LKR, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller de vanliga internetbokhandlarna inom kort.

Bokens baksidetext:

”Synen på hälsa och sjukdom och de strategier ett samhälle väljer för att hantera dessa fenomen, kan samtidigt säga en hel del om hur samma samhälle förhåller sig till idéer om vetenskap, makt och frihet. Det moderna svenska välfärdssamhällets historia vilar därför på en rad berättelser om hur olika synsätt kolliderat med varandra och sedan förhandlats, förkastats, eller smält samman i ett mer eller mindre sammanhängande system. Syftet med den här framställningen är att undersöka hur kiropraktiken togs emot och utvecklades i Sverige från det att de första kiropraktorerna kommer hit under mellankrigsperioden, från 1921 och fram till dess att organisationen Diplomerade Chiropractorers Förening inregistreras 1936. Perioden präglades av stora förändringar, inte minst på sjukvårdens område. Genom att utgå från de svenska kiropraktorernas historia synliggör författaren en process som illustrerar hur vissa aktörer och synsätt tar sig mer plats medan andra blir mer eller mindre marginaliserade, och hur detta i sin tur resulterar i en ständigt pågående maktkamp.

Denna historik är den första i sitt slag som utifrån källstudier undersöker kiropraktikens intåg och försök till etablerande och organisering i Sverige. ”