Facebook RSS

Enklare ansökningsprocess till kiropraktorutbildningen vid Syddansk universitet

SDUbildEn av världens mest ansedda utbildningar till kiropraktor finns vid Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Universitetet har nu gjort ansökningsprocessen till utbildningen enklare.

Studerande har två vägar att söka till utbildningen, kvot 1 och kvot 2.

Kvot 1 går via direkt antagning på basen av slutbetyg från gymnasiet. De som söker via kvot 2 gör ett inledande prov och då de klarat det, går de vidare till intervju.

Universitetet har från och med i år förenklat ansökningsprocessen. Tidigare har studerande åkt till Danmark för att göra både det inledande provet och intervjun. Provet kan nu göras hemifrån via internet.

Den fem-åriga universitetsutbildningen i Danmark har länge varit populär för kiropraktorstuderande. Utbildningen håller hög kvalitét och är avgiftsfri. Utbildningen är integrerad med andra professioner inom vården – de tre första åren är gemensamma med läkarutbildningen och de båda professionerna utbildas under samma tak. Syddansk Universitet i Odense är rankat bland de bästa 50 unga universiteten.

Antagningskraven för direkt antagning till kiropraktorutbildningen har varit relativt höga. Det är därför positivt att ca hälften av studieplatserna är reserverade för sökande inom kvot 2 – som baseras på ett inledande prov och intervju förutom betyg. Tidigare har denna grupp varit tvungen att resa till Danmark två gånger under ansökningsprocessen. Från och med i år kan den första delen alltså göras webbaserat.

Vill du söka till kiropraktorutbildningen i Danmark?

Här hittar du mera information om utbildningens inträdeskrav.

Viktiga datum för ansökan till kiropraktorutbildningen i Danmark 2017

15. mars: Sista datum för ansökan

22. april: Web baserat antagningsprov, kvot 2

8. juni: Intervju i Danmark, kvot 2

 Bild SDU