Stiftelsen LKR Forskningsfond

Ändamål

Fonden har till ändamål att främja forskning vad gäller kiropraktik och klinisk biomekanik av intresse för kiropraktikens utveckling i Sverige, och att från avkastningen av kapitalet till medlemmarna i föreningen LKR lämna bidrag till kostnader för ovannämnda forskning.

Donationer mottages tacksamt, bg. 5845-1329 eller Swish 123 571 5230

Autogiro kan ansökas om på denna blankett.
Vänligen notera på blanketten beloppet/månad ni vill donera.

Styrelsen för Stiftelsen LKR Forskningsfond

Terese Wärnfeldt, Ordförande
terese.warnefeldt@lkr.se

Martin Carlson, Kassör
martin.carlson@kiropraktik.se

Anna Öhman Karlsson, Sekreterare
anna.ohman@lkr.se 

Maria Jacobsson, Suppleant
maria.jacobsson@kiropraktik.se

Mail: Forskningsfonden@lkr.se