Utbildning

Kiropraktor är ett legitimationsyrke och den legitimerade yrkesgrupp inom vården som har den mest omfattande grundutbildningen inom diagnostik, behandling och förebyggande av ryggradsrelaterade besvär.

LKRs medlemmar har kiropraktorexamen från ett lärosäte som har godkänts av professionens egna ackrediteringsorgan – i Europa ECCE. Den stora majoriteten av medlemmarna har examen från en 5-årig universitetsutbildning. Den här möjligheten erbjuds i dagsläget endast utomlands.

En av LKRs huvudfrågor är att verka för etablering av en kiropraktorutbildning på universitetsnivå i Sverige liknande dansk modell. Den femåriga universitetsutbildningen till kiropraktor vid Syddansk Universitet hör till en av de mest ansedda i världen och har länge varit populär för kiropraktorstuderande. Utbildningen håller hög kvalitét och är avgiftsfri.

Den danska utbildningen är integrerad med andra professioner inom vården – de tre första åren är till stor del gemensamma med läkarutbildningen och de båda professionerna utbildas under samma tak. Under de två sista studieåren fokuserar man på patologi, neurologi, ortopedi, radiologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Mot slutet av utbildningen ingår även praktisk tjänstgöring i form av patientbehandlingar under handledning på ett regionalt ryggcenter.

Etablering av en svensk kiropraktorutbildning liknande dansk modell skulle även innebära att den stod under svenska utbildningsmyndigheters kvalitetsgranskning, möjliggöra ackreditering av professionens eget organ för kvalitetssäkring och skapa bättre förutsättningar för forskning. Det skulle också bidra till en naturlig samverkan med andra vårdyrken i ett tidigt stadium.

För svensk legitimation till kiropraktor krävs efter avslutade kiropraktorstudier ett års praktisk tjänstgöring som kiropraktor. Den praktiska tjänstgöringen görs i två delar, nio månader hos en legitimerad kiropraktor och tre månader i den offentliga hälso- och sjukvården.