LKRs Studievägledning

LKRs Studievägledning hjälper dig med frågor om kiropraktorstudier vid professionsgodkända lärosäten. Lärosätena är oftast universitet, vilket betyder att du även får högskolepoäng för dina studier. För tillfället finns denna studiemöjlighet endast vid utländska universitet. Många av LKRs medlemmar har sin kiropraktorexamen från Syddansk Universitet i Odense, Danmark eller från AECC i Bournemouth, Storbritannien.

LKRs Studievägledning består av nyutexaminerade kiropraktorer, som gör sin praktiska tjänstgöring i Sverige. Du kan därför vara säker på att du får uppdaterad information om studierna vid de olika lärosätena, om hur du ansöker och hur legitimationsprocessen ser ut just nu. De hjälper dig också med specifika frågor kring ansökan.

LKRS Studievägledning 2017-2018 består av Isabella Gottberg, som utexaminerades från SDU våren 2017 och Julia Haraldsson, som var styrelsens studieansvariga 2016-2017. Ny studieansvarig hos styrelsen kommer att utses på hösten 2017 och Studievägledningen kommer även att förstärkas med ytterligare en nyutexaminerad.

Du når Isabella och Julia genom att mejla

studievagledning@lkr.se