LKRs kommittéer

Etiska rådet
Gunhild Nilsson, Sammankallande
gunhild.nilsson@kiropraktik.se

Erik Rudberg, Ledamot
erik.rudberg@kiropraktik.se

Pernilla Kling Andersson, Ledamot
pernilla.kling.andersson@kiropraktik.se

Mail: etiskaradet@kiropraktik.se

 

Forskningsfonden
Marianne Lövgren, Ordförande
marianne.lovgren@kiropraktik.se

Martin Carlson, Kassör
martin.carlson@kiropraktik.se

Terese Wärnfeldt, Sekreterare
terese.warnfeldt@kiropraktik.se

Stefan Kantzy, Suppleant
stefan.kantzy@kiropraktik.se

Maria Jacobsson, Suppleant
maria.jacobsson@kiropraktik.se

Mail: Forskningsfonden@kiropraktik.se

Vill du stödja forskningen för bättre rygghälsa?
Tack för ditt bidrag på bg. 5845-1329!

 

IKS – Idrotts Kiropraktik Sverige
Per Lidefelt, Ordförande
per.lidefelt@kiropraktik.se

Martin Isaksson
martin.isaksson@kiropraktik.se

Erlend Flaget
erlend.flaget@kiropraktik.se

Anna Jonasson
anna.jonasson@kiropraktik.se

Mail: IKS@lkr.se

 

Internrevisorer
Maria Carnholm, Ordinarie
maria.carnholm@kiropraktik.se

Ingela Steen, Ordinarie
ingela.steen@kiropraktik.se

Thomas Lindberg, Suppleant
thomas.lindberg@kiropraktik.se

Mail: Internrevisor@lkr.se


Studievägledning
Julia Haraldsson, Sammankallande
julia.haraldsson@kiropraktik.se

Isabella Gottberg
isabella.gottberg@kiropraktik.se

Mail: studievagledning@kiropraktik.se

 

Valberedningen
Stina Hedberg, Sammankallande
stina.hedberg@kiropraktik.se

Magnus Eklund
magnus.jonsson@kiropraktik.se

Josefin Larsson
josefin.larsson@kiropraktik.se

Mail: valberedning@kiropraktik.se

 

Vetenskapliga rådet
Andreas Eklund, Ordförande
andreas.eklund@kiropraktik.se

Iben Axèn, Ledamot
iben.axen@kiropraktik.se

Kari-Anne Nergård, Ledamot
kari-anne.nergaard@kiropraktik.se

Mail: vetenskapligaradet@kiropraktik.se

 

VUK
Ulrika Lundin, Sammankallande
ulrika.lundin@kiropraktik.se

Lisette Zetterberg
lisette.zetterberg@kiropraktik.se