LKRs kommittéer

Etiska rådet
Gunhild Nilsson, Sammankallande
gunhild.nilsson@lkr.se

Erik Rudberg, Ledamot
erik.rudberg@lkr.se

Pernilla Kling Andersson, Ledamot
pernilla.kling.andersson@lkr.se

Mail: etiskaradet@lkr.se

 

Forskningsfonden
Therese Wärnfeldt, Ordförande
therese.warnfeldt@lkr.se

Martin Carlson, Kassör
martin.carlson@kiropraktik.se

Anna Öhman Karlsson, Sekreterare
anna.oman@lkr.se

Mail: Forskningsfonden@lkr.se

Vill du stödja forskningen för bättre rygghälsa?
Tack för ditt bidrag på bg. 5845-1329 eller swish 1235715230

 

IKS – Idrotts Kiropraktik Sverige
Per Lidefelt, Ordförande
per.lidefelt@lkr.se

Martin Isaksson
martin.isaksson@lkr.se

Erlend Flaget
erlend.flaget@lkr.se

Anna Jonasson
anna.jonasson@lkr.se

Mail: IKS@lkr.se

 

Internrevisorer
Ingela Steen, Ordinarie
ingela.steen@lkr.se

Marianne Lund, Ordinarie
marianne.lund@lkr.se

Mail: Internrevisor@lkr.se


Studievägledning
Johan Rosenblad, Sammankallande
johan.rosenblad@lkr.se

Isabella Gottberg
isabella.gottberg@lkr.se

Rebecca Hagström
rebecca.hagstrom@lkr.se

Mail: studievagledning@lkr.se

 

Valberedningen
Stina Hedberg, Sammankallande
stina.hedberg@lkr.se

Magnus Eklund
magnus.jonsson@lkr.se

Josefin Larsson
josefin.larsson@lkr.se

Mail: valberedning@lkr.se

 

Vetenskapliga rådet
Andreas Eklund, Ordförande
andreas.eklund@lkr.se

Iben Axèn, Ledamot
iben.axen@lkr.se

Cecilia Bergström, Ledamot
cecilia.bergstrom@lkr.se

Mail: vetenskapligaradet@lkr.se

 

VUK
Ulrika Lundin, Sammankallande
ulrika.lundin@lkr.se

Lisette Zetterberg
lisette.zetterberg@lkr.se