LKRs styrelse

Ordförande:
Fredrik Lange

Vice Ordförande:
Petter Nilsson

Kassör:
Martin Carlson

Sekreterare:
Johan Rosenblad

Ledamot:
Erlend Flaget

Suppleant:
Frode Bakken