World Spine Day 16 oktober 2019

Åtta av tio svenskar kommer att få ont i ryggen någon gång i livet. För att underlätta smärtan och för att förebygga ryggont finns två vetenskapligt bevisade lösningar: fysisk aktivitet och förebyggande behandlingar.

I dag är det Ryggens dag, eller World Spine Day som den heter internationellt. Ryggbesvär är den främsta sjukdomsbördan globalt och förväntas dessutom att öka. Skälen till ryggbesvär är ofta en kedja av olika faktorer. En livsstil med låg fysisk aktivitetsnivå, dålig arbetsmiljö,  stress och övervikt och rökning är alla faktorer som är exempel på orsaker.

Fysisk aktivitet på recept är bättre än medicin

Trots sjukdomens utspridning behandlas den ofta på fel sätt. För att förebygga ryggproblem är träning och undervisning vetenskapligt bevisade faktorer. Riktlinjerna rekommenderar även mindre fokus på läkemedel och kirurgiska ingrepp. Egen träning, fysiska och psykiska terapier och viss träning är vägen till en bättre rygghälsa. Det behövs helt enkelt inte kostsamma interventioner till alla patienter för att komma åt ryggbesvären.
Däremot behövs en utökad kunskap om just ryggsmärta och hur den bör behandlas. Vi behöver förenkla, standardisera och öka säkerheten i vårdens bedömning och kliniska beslut och implementera detta.

LKR efterfrågar:

  • Preventivt arbete för att motverka de stora folksjukdomarna, där bland annat ryggbesvär ingår. Det är nödvändigt om resurserna ska kunna frigöras för dem som har störst vårdbehov.
  • Ett kunskapslyft hos befolkningen om orsaker, prognos, både fysisk och psykisk egenvård samt interventioner för att inte använda resurser i onödan.
  • Utgångspunkt där patienten själv i största möjliga mån ansvarar för sin sjukdom och blir medskapare av sin egen vård och rehabilitering, exempelvis med hjälp av e-hälsosatsningar.
  • Att i ett tidigt skede, helst vid första mötet, få ett helhetsbemötande som patient och att frågor och oro tas seriöst. Detta kräver ett ökat samarbete och snabbare vårdkedjor av utredande och omvårdande/behandlande resurser i primärvården.
  • även om sjukdomen inte är allvarlig ur ett sjukdomsperspektiv är ryggsmärtor allvarliga ur ett socioekonomiskt perspektiv och hur det påverkar individen.

Stötta gärna forskningen om kiropraktik och klinisk biomekanik för Forskningsfonden.

Donationer mottages tacksamt på BG 5845-1329 eller via Swish: 123 571 5230.